VSAKA KAPLJICA
NAŠEGA VINA VSEBUJE VSO NAŠO STRAST,
ZNANJE TER NEIZMERNO LJUBEZEN DO VINA
IN NARAVE. ZA VAS.